Turizmde Yeşil Mutabakat Uygulaması Hazırlanıyor

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı tarafından Yeşil Mutabakat uygulamalarına hazırlanıyor. Otellerin talepleri üzerine yetkili kurumlar tarafından, Yeşil Mutabakata hazırlanması amacıyla, kriterlerin uygulanması konusunda denetimler yapıldı.

Türkiye’de Yeşil Mutabakata uyum konusunda yapılan denetimlerde, çoğunluğu Antalya’da olmak üzere 200’den fazla otelin Türkiye sürdürülebilir turizm endüstri kriterlerine uygun olduğu belirlendi. Türkiye sürdürülebilir turizm endüstri kriterleri, sürdürülebilir yönetim, sosyo-ekonomik etkiler, çevresel etkiler ve kültürel etkiler olmak üzere başlıklara ayrıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı öncülüğünde tüm sektörle ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinde kriterler, ile hazırlandı. Tüm işletmelerin daha sürdürülebilir olması için temel yönergeler buna yönelik hizmet edip, işletmelerin Türkiye turizminin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmasını hedeflemektedir. Uygulama; sektörün ve turizm yatırımcılarının, sürdürülebilir turizm ilkeleri konusunda farkındalığını artırmaya yardımcı olacak. Sürdürülebilir turizm sağlayıcılarını tanımak için etkili tanıtım ve pazarlamaya yönelik bir çerçeve olarak hizmet verecek olan kriterler aynı zamanda sürdürülebilir turizm ve çeşitli çevre etiketleri çerçevesinde Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’ndan ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine de katkıda bulunacak.

Sürekli İyileştirmeye Yönelik

Etkili bir sürdürülebilir yönetim sisteminde işletme ölçeğine ve kapsamına uygun; çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik, risk ve kriz yönetimi konularını ele alan ve sürekli iyileştirmeye yönelik uzun vadeli bir sürdürülebilirlik yönetim sistemi uygulanması isteniyor.

Kriterler Zorunlu Uygulanacak

Büyüyen dünya turizm pazarında kriterler, sürdürülebilir turizm ürünleri çerçevesinde Türkiye’nin rekabetçiliğini artırarak daha fazla pazara erişim olanağı sağlamaya yardımcı olacak.

Hem ziyaretçiler hem de seyahat acenteleri için sürdürülebilir turizm uygulamalarını benimseyen işletmelerin seçiminde rehberlik sağlayacak. Bu kriterlerin uygulanması Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk turizm sektörü için zorunlu hale getiriliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir