Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Sürdürülebilir Turizm Programı Genelgesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konaklama tesislerinin uyması gereken Sürdürülebilir Turizm Programı kriterlerini yayımladı. Yayımlanan genelgeyle birlikte her statü ve yıldız kategorisindeki tüm konaklama tesislerinin uygulaması gereken düzenlemeler ve gerekli belgelerin 2023 yılının son gününe kadar tamamlanmış olması gerektiği belirtiliyor.

Sürecin hızlandırılması, ve yatırım aşamasında olan otellerin de sürdürülebilirlik kriterlerine dahil olması için, aşağıda belirtilen hususları kapsaması gerekmektedir.1- Dört ve beş yıldızlı oteller ve tatil köyleri, butik oteller ile özel konaklama tesislerinin turizm
yatırımı belgesinden turizm işletmesi belgesine veya kısmi turizm işletmesi belgesine geçiş işlemleri ile
turizm işletmesi belgeli veya kısmi turizm işletmesi belgeli tesisler için belge değişikliği gerektiren her
türlü işlemde ve ayrıca bu tesisler için Bakanlığımıza doğrudan turizm işletmesi belgesi başvurularında
Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 3. Aşama Belgesinin,
2- (1) numaralı bent dışında kalan tesislerin doğrudan turizm işletmesi belgesi başvuruları ile her
türlü belgelendirme işlemlerinde Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama Belgesinin,
Bakanlığımıza ibrazı,
3- Diğer hallerde turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi
belgeli tesislerin tamamının 1. Aşama Belgesini 31.12.2023 tarihine kadar almaları,
zorunludur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın Sürdürülebilir Turizm Programı Genelgesinin tamamına ulaşmak için link üzerinden ilerleyebilirsiniz.